Đọc tiếng anh chuẩn phải chuẩn từ phát âm

82

Phát âm chuẩn trong tiếng anh có vai trò vô cùng quan trọng giúp bạn đọc tiếng anh chuẩn.

Những người học tiếng anh đều nghe nói đến 4 kỹ năng của tiếng anh là nghe, nói, đọc, viết trong tiếng anh mà quên mất kỹ năng quan trọng nhất trong tiếng anh kỹ năng “phát âm tiếng anh”.  Kỹ năng này có vai trò vô cùng quan trọng giúp bạn đọc tiếng anh chuẩn.

Đây là kỹ năng mà hầu hết các người học tiếng anh đều bỏ sót hoặc không chút trọng ngay từ khi mới bắt đầu học tiếng anh. Cách phát âm chuẩn có vai trò vô cùng quan trọng để bạn đọc được tiếng anh chuẩn, nó sẽ giúp bạn có được sự nghe chuẩn, sự nói chuẩn và đọc chuẩn bởi vì cách phát âm tiếng anh chuẩn nó là kỹ năng bổ trợ cấp thiết cho 2 kỹ năng chính trong giao tiếp tiếng anh.

Ví dụ rất đơn giản, bạn đã học thuộc một từ tiếng anh rất đơn giản là từ tiếng anh “Hello” đúng không ?. Bạn hoàn toàn tin tưởng rằng mình đã thuộc lòng từ vựng này, tuy nhiên cách học từ vựng tiếng anh như vậy là sai lầm bởi nếu bạn không biết từ hello phát âm như thế nào thì khi bạn nghe âm thanh của từ “ Hello “ phát lên , bạn sẽ không hiểu được từ đó là từ gì . Mặc dù bạn đã thuộc lòng nghĩa của từ này cơ bản. Do đó bạn cần phải phát âm chuẩn bởi đọc tiếng anh có cả đọc thầm và đọc thành tiếng.

Phát âm tiếng anh có vai trò cực kỳ quan trọng, bởi vậy để thành thạo được kỹ năng đọc tiếng anh thì bạn phải chuẩn được kỹ năng này.